top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

חומרים מקצועיים

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

חומרים מקצועיים >> מס הכנסה >> תשלומי מיסים בהוראה לחיוב חשבון

 תשלום מיסים בהוראה לחיוב חשבון

אנו ממשיכים להתקדם ולייעל את עבודת המשרד והממשקים בין המשרד ללקוחות ובין המשרד לרשויות תוך ניצול הטכנולוגיות והפיתוחים.

 

עוברים לתשלום בהרשאה לחיוב חשבון

משרדנו מפסיק את התשלום לרשויות באמצעות שוברים בדואר או בכרטיס האשראי שלכם.

במקום זאת עוברים לדיווח ותשלום הדוחות השוטפים בהרשאה לחיוב חשבונכם בבנק. 

איך זה מתבצע בשוטף ?

אנחנו שולחים לכם את הסכומים ולאחר שאישרתם את הדיווח והסכומים, הדיווח התקופתי והחיוב בהרשאה משודרים ע"י המשרד באמצעות מערכות הייצוג המאובטחות והחיוב בבנק יתבצע בתאריך ה 19 לחודש ואך ורק בהתאם לסכום ששודר! (מדובר בהרשאה ולא בהוראת קבע). 

התשלום אינו אוטומטי ואם בחודש מסוים יש בעיה לא נשדר את התשלום ונשתמש באמצעי תשלום אחר.

האם מס הכנסה יכול לחייב בהרשאה חובות אחרים ?
הרשויות אינן יכולות לעשות שימוש  בהוראה בעצמן ללא אישור! ניתן לשלם חובות ותשלומים נוספים לרשויות המס וביטוח לאומי באמצעות ההרשאה אך הדבר לא יכול להתבצע באופן יזום או אוטומטי על ידם. הדבר מחייב את אישורכם ודורש שידור של התשלום על ידינו.

 

מה צריך לעשות ?

לצורך כך יש להקים בבנק ( דרך האפליקציה או עם פקיד) הרשאות לחיוב חשבון לכל רשות לפי קוד המוסד שלה:

קוד מוסד למס הכנסה מקדמות 2760

קוד מוסד למע"מ 2761

קוד מוסד למס הכנסה ניכויים (עבור מעסיקי עובדים) 2762

קוד מוסד לביטוח לאומי ניכויים (עבור מעסיקי עובדים) 38286

קוד מוסד עבור ביטוח לאומי עצמאיים (ראה הערה למטה) 28900

 * מספר לקוח / מספר לקוח במוסד / מספר אסמכתא במוסד – מספר התיק במס הכנסה / מספר עוסק / מספר תיק ניכויים (בביטוח לאומי עם עוד שני אפסים בסוף)

 ** ההרשאה צריכה להיות ללא הגבלת סכום וללא תוקף. (תמיד אפשר לבטל את ההרשאה בבנק)

 *** ההרשאה נקלטת אחרי שלושה ימים – עדכנו אותנו ועקוב אחר קליטתה.

 **** באמצעות ההרשאה ניתן לשלם לאותה הרשות תשלומים נוספים ושוב רק באמצעותנו ע"י שידור התשלום.

היתרונות ברורים: חסכון בזמן, נייר, פחות טעויות, מאובטח יותר, ללא הגבלת סכומים.

 

ביטוח לאומי – מקדמות לעצמאיים  (ניתן להישאר בהור"ק בכרטיס אשראי)

ההוראה משמשת לגביה של המקדמה החודשית בסכום קבוע ובאופן אוטומטי על ידי ביטוח לאומי. החיוב יורד בבנק בתאריך ה- 22 בחודש. לשינוי גובה המקדמה יש ליצור קשר עם המשרד.

תשלום חובות / והסדרי תשלומים בהוראה לחיוב חשבון אפשרי רק לאחר אישורכם או אישור המייצג-משרדנו לביטוח לאומי.

bottom of page