top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

חומרים מקצועיים

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

חומרים מקצועיים >> הוצאות מותרות לשכיר העובד מהבית

שכיר ועובד מהבית – מגיע לך החזר מס

העבודה מהבית מאפשרת למעסיקים לחסוך בהוצאות, באמצעות שימוש בשטחי משרד קטנים יותר, ולעובדים מאפשרת איזון טוב יותר בין קריירה ומשפחה, אולם מה קורה עם ההוצאות "המשרדיות" שנגרמו  לשכיר שהפך את הבית למקום עבודתו? אילו הוצאות מותר לשכירים לנכות ממשכורתם ולחסוך מס? ואיך עושים את זה?

אהד בלייר, רו"ח  14.4.2020

מגפת הקורונה העולמית האירה זרקור על זרם הולך ומתגבר של עסקים המעבירים חלק מעובדיהם לעבוד מהבית. כמו לכל צורת עבודה גם לעבודה מהבית יתרונות וחסרונות, הן למעסיק והן לעובד, אליהם צריך להתייחס במעבר מהמשרד לבית. במאמר זה, נתמקד בהוצאות שנגרמות לשכיר בשל המעבר לעבודה מהבית, שהמעסיק אינו משלם עליהן והוצאות נוספות שכל שכיר יכול לנכות ממשכורתו ולקבל בגינן מס הכנסה בחזרה.

כאשר עובד שכיר נדרש לעבוד מביתו נגרמות לו בשל כך הוצאות נלוות, הנדרשות לצורך ביצוע עבודתו, שלא מכוסות על ידי המעסיק. שני הכללים הללו הינם החשובים ביותר וכל הוצאה שנבחן צריכה לעמוד בהם תחילה: ההוצאה כולה נדרשת לצורך יצור ההכנסה ו המעסיק לא שילם על ההוצאה שנדרשה בשום צורה*.

כאשר ההוצאה נדרשת לייצור ההכנסה אבל חלקה משמש גם לצרכים פרטיים מדובר בהוצאה מעורבת וניתן להכיר בחלקה העסקי רק במידה שניתן לזהותו בבירור ולהפרידו מתוך סך ההוצאה. לרוב במקרה של עבודה מהבית נקבע אחוז קבוע להכרה בהוצאות, בהתאם ליחס החדרים (1 חלקי מספר החדרים בבית) למעט מקרים בהם האחוז נקבע במפורש בחוק או בתקנות. הוצאות לדוגמא העונות לקריטריונים:

 

 1. ציוד משרדי - כגון כלי כתיבה, ארגוניות, דפים, אוזניות, הדפסות, ציוד היקפי למחשב וכיו"ב

 2. כיבוד קל במקום העיסוק - "פינת הקפה", שתיה קרה או חמה, עוגיות, כלים חד פעמיים, חומרי ניקוי וכיוצא באלה, תוכר 80% מההוצאה. הכיבוד נועד במקור לאירוח מבקרים (לקוחות וספקים) בעסק ולכן כשמס הכנסה התיר להוסיף לכיבוד קל פירות וירקות העונה, במקום בורקסים ועוגיות בישיבות, הכוונה הייתה ללכת למקום בריא יותר ולא לארוחות. ארוחות אינן מוכרות כלל!! ולכן בייחוד בעבודה מהבית יש לשמור על המידתיות. כלל נוסף הוא שהכיבוד במקום העיסוק הקבוע (להלן הבית). אם ירדתם להתאוורר ולעבוד מבית הקפה הסמוך לא תוכר כל הוצאה בגין כיבוד קל בבית הקפה.

 3. ריהוט משרדי - אז כיוון שהשינוי הזמני הזה הולך להיות קבוע החלטתם שצריך לארגן לעצמכם פינה רק לעבודה ואולי אפילו אחד מחדרי הבית ולשם כך קניתם ריהוט: שולחן עבודה, כיסא מתאים, מדפים וכו'. כיוון שהוצאות אלו ישמשו אותנו לאורך מספר שנים נוכל להכיר בכל שנה אחוז מעלותם כהוצאה (הוצאות פחת).

 4. הוצאות משרד – כגון חשמל, מים, ארנונה, ועד בית, אינטרנט, ניקיון ואחזקה, ביטוח דירה, טלפון קוי וכיו"ב יוכרו באופן יחסי בהתאם ליחס ההכרה שנקבע.

 5. דירה בבעלות – ניתן להכיר פחת באופן יחסי ללא מרכיב הקרקע ובמידה ויש גם משכנתא אפשר להכיר כהוצאה 80% מהריבית כפול יחס ההכרה בהוצאות שנקבע.

 

גם כאשר העובד מגיע לעבוד במקום העבודה של המעסיק ומקבל שם את כל הדרוש לו לביצוע עבודתו ישנן הוצאות שיכולות להיות מוכרות, במידה ועומדים בכללים שהזכרנו לפניכן, כגון:

 1. ספרות מקצועית ועיתון מקצועי

 2. קורסים והשתלמויות לשמירה על הרמה המקצועית, כולל ההוצאות הנילוות (בארץ ובחו"ל).

 3. דמי חבר לארגון עובדים או אגודות מקצועיות

 4. ביגוד (בגדים ונעלים) שהעובד נדרש להם עפ"י חוק לצורך עבודתו או שהם מזוהים באופן בולט עם העסק. אם ניתן לעשות בהם גם שימוש פרטי יותר רק 80%.

 5. תשלומים ששילם עובד באופן פרטי (שלא במשכורתו) לביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות או פנסיה עשויים גם הם להקטין את חבות המס בהתאם לכללים ולתקרות ההפקדה.

 6. עובד שלצורך עבודתו השכיר את ביתו ושכר בית אחר, יוכל לנכות את הוצאות השכירות מהכנסות השכירות למשך חמש שנים.

 7. דמי שכירות או לינה של עובד באזור פיתוח, בו הוא עובד, ומשפחתו מתגוררת במקום אחר, עד לסכום המותר.

 8. זיכוי בגין תרומות למוסדות ציבוריים מוכרים לפי סעיף 46 מעל לסכום המינימלי.

 9. תשלום עבור רואה חשבון / איש מקצוע  לצורך הכנת דוחות המס והטיפול בכל נושאי המס הקשורים.

 

איך מקבלים את ההחזר?

 

תנאי ראשון לזכאות להחזר מס הוא שהינך משלם מס. התנאי השני בכדי לקבל את ההחזר יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובוא לפרט את ההוצאות שהיה צורך להוציא כדי לעשות את העבודה.

אמנם מרבית השכירים, שאין להם הכנסות אחרות מלבד המשכורת, פטורים מהגשת דוח שנתי וניהול מערכת הנהלת חשבונות אך ברצונם לתבוע את ההוצאות נטל ההוכחה עובר אליהם ועליהם להוכיח את הצורך ואת עלות ההוצאות. לצורך כך עליהם לשמור אסמכתאות ובעיקר חשבוניות מס או קבלות עם פירוט הוצאות העבודה בלבד. יש להפריד לחשבוניות נפרדות את הוצאות העבודה וההוצאות הפרטיות. רק במקרים בהם לא ניתן, כמו חשבון חשמל / ארנונה יילקח חלק יחסי.

הערות חשובות

 

*   לא ניתן לדרוש הוצאה עבורה שילם המעביד בכסף או בשווה כסף, גם אם ההוצאה הינה מעבר למה ששילם המעסיק.

** ישנן הוצאות שלמרות שהן עומדות בכל הקריטריונים נאסר לנכות אותם בחוק או בתקנות כגון: הוצאות רכב, הוצאות        טלפון סלולרי, אש"ל, שכ"ד על דירת מגורים ועוד

כדי לנצל באופן מיטבי את ההוצאות המותרות ולאור נטל ההוכחה שקם לעובד, להוכחת הוצאותיו, והצורך להגיש את הדו"ח השנתי להחזר המס באופן מדויק, המשקף בצורה נכונה את ההוצאות שנגרמו לעובד מומלץ להגיש את הדו"ח בעזרת רואה חשבון.

bottom of page