top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

חומרים מקצועיים >> מס הכנסה >> הוראה לחיוב חשבון

תשלומי מיסים בהוראה לחיוב חשבון

אנו ממשיכים להתקדם ולייעל את עבודת המשרד והממשקים בין המשרד ללקוחות ובין המשרד לרשויות תוך ניצול הטכנולוגיות והפיתוחים.

 

תשלום בהוראות לחיוב חשבון

הדיווח התקופתי והחיוב בהרשאה משודרים ע"י המשרד באמצעות מערכות הייצוג המאובטחות והחיוב בבנק יתבצע בתאריך ה 19 לחודש אך ורק בהתאם לסכום ששודר! (מדובר בהרשאה ולא בהוראת קבע).

הרשויות לא יעשו שימוש בהרשאה ללא שידור המייצג-משרדנו.

לצורך כך יש להקים בבנק הרשאות לחיוב חשבון לכל רשות לפי קוד המוסד שלה:

* מספר לקוח / מספר לקוח במוסד / מספר אסמכתא במוסד – מספר התיק במערך. מספר התיק במס הכנסה / מספר        עוסק במע"מ / מספר תיק הניכויים (בביטוח לאומי עם שני אפסים בסוף)

** ההרשאה ללא הגבלת סכום וללא תוקף. (תמיד אפשר לבטל את ההרשאה בבנק)

*** ההרשאה נקלטת אחרי שלושה ימים – עדכנו אותנו ועקוב אחר קליטתה.

**** באמצעות ההרשאה ניתן לשלם לאותו מערך תשלומים נוספים ושוב רק באמצעותנו ע"י שידור ההרשאה.

היתרונות ברורים: חסכון בזמן, נייר, פחות טעויות, מאובטח יותר, ללא הגבלת סכומים.

הוראה לחיוב חשבון לעצמאי בביטוח לאומי -  (מחליף הור"ק בכרטיס אשראי, ניתן להישאר עם כ"א)

ההוראה משמשת לגביה של המקדמה החודשית באופן שוטף על ידי ביטוח לאומי. החיוב יורד בבנק בתאריך ה- 22 בחודש. לשינוי גובה המקדמה יש ליצור קשר עם המשרד.

תשלום חובות / והסדרי תשלומים בהוראה לחיוב חשבון אפשרי רק לאחר אישורכם או אישור המייצג-משרדנו לביטוח לאומי.

 

פנו אלינו בכל שאלה בנושא ונשמח לסייע

 

                       

 

 

                              בברכה,

 

                              בלייר רואי חשבון

 

 

                                          

 

מספר אסמכתא / לקוח במוסד
קוד מוסד
הרשות
מספר תיק מס הכנסה
2760
מס הכנסה
מספר עוסק במע"מ
2761
מע"מ
מספר תיק הניכויים (מתחיל ב-9)
2762
מס הכנסה ניכויים (מעסיקים)
ת"ז
28900
ביטוח לאומי מקדמות לעצמאיים
מספר תיק הניכויים כולל שני אפסים בסוף
38286
ביטוח לאומי ניכויים (מעסיקים)
bottom of page