בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

חומרים מקצועיים

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

חומרים מקצועיים >> מס הכנסה >> מסמכים לצורך הכנת דו"ח שנתי למס הכנסה

רשימת מסמכים לצורך הכנת דו"ח שנתי למס הכנסה

על מנת לסייע לך בריכוז כל המסמכים הנדרשים לעריכת הדוח השנתי מצורפת רשימה מפורטת של מסמכים ופרטים הנדרשים להכנת הדוח השנתי. יש לקרוא את כל הסעיפים ולהתייחס באופן ספציפי לסעיפים הרלוונטיים אליכם על מנת לכלול בדוח השנתי את כל הנתונים המתבקשים על פי חוק, ובכדאי למצות את כל הטבות המס המגיעות לך.

הדו"ח השנתי הוא על ההכנסות של שני בני הזוג (נשואים, המקיימים משק בית משותף) ויש להגיש את האישורים והמסמכים עבור שני בני הזוג.

דגש חשוב לדו"ח 2020 - יש להעביר אישורים על מענקים שנתקבלו בגין הקורונה (מכל מקור: מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד הכלכלה, מעו"ף, אחר)

 1. אצל אחדים ממשלמי הפנסיה והקצבאות טופס ה 106 מופיע בתחתית תלוש דצמבר

 2. מי שניהל את הנהלת החשבונות בעצמו או שהפיק קבלות וחשבוניות באופן עצמאי יעביר את ספרי הנהלת החשבונות והפנקסים. הדו"ח יוכן על ידי המשרד.

 3. אישורים על קבלת פיצויי פיטורין בטופס 161 חתום ומלא ואישורים מפקיד השומה, כולל אישורים על ביצוע רצף פיצויים, רצף קצבה או פריסה לצורכי מס.

 4. מתשלומים ששולמו לכם ונוכה מהם מס במקור יש לקבל מהמשלם אישור שנתי על ניכוי מס במקור שנוכה

 5. אישורים מביטוח לאומי ניתן להזמין דרך האתר של ביטוח באיזור האישי.

 6. בדוח יש לציין גם את ההכנסות הפטורות ממס הכנסה כגון: קצבאות פטורות מביטוח לאומי, דמי שכירות למגורים עד התקרה, קצבה מזכה, קצבת שאירים וכו

 7. הכנסות מהשכרת דירה למגורים יבחנו מהתאם למסלול הכדאי ביותר.

 8. מכירות הוניות של נכס עסקי יש לדווח ולשלם מקדמה כבר במהלך השנה תוך 30 ימים.

 9. במכירת דירת מגורים בהפסד לצורכי מס תבחן האפשרות לקיזוז ההפסד מול רווחי הון בשנה השוטפת ובשנים העוקבות.

 10. בהתאם לרשימת הישובים המזכים לשנה זו.

 11. אישור על ניכוי מס במקור מבנקים ובתי השקעות בארץ מכיל מספר חלקים טופסי 867 א', ב', ג', ד' ו ה' בהתאם לסוג הניכוי יש לודא קבלת אישור מלא. אצל חלק מהבנקים והברוקרים במידה ואין פעילות בחלק מסויים לא יופיע לו אישור וזה תקין.

 

 

בברכה,

 

בלייר רואי חשבון

 

 

 

 

 

 

נספחים – במידה והתשובה לאחד הסעיפים חיובית או שיש ספק, ציינו זאת או התקשרו להתיעץ

 

נספח א' - כללי

 

 

 1. האם אחד מבני הזוג קיבל במהלך שנת המס מקרוב משפחה או אחר מתנות/ירושות (לא מדובר על מתנות באירועים חגיגיים התואמות את האירוע)?

 2. האם יש נכס הרשום על ילדך שטרם מלאו לו 18?

 3. האם אתה או בן/בת זוגך בעלי מניות, אופציות או זכויות אחרות בחבר בני אדם/תאגיד תושב חוץ, נסחר או שאינו נסחר בבורסה בחו"ל?

 4. פרט האם אחד מבני הזוג מימש מניות או אופציות (שלא באמצעות בנק או ברוקר)?

 5. האם אחד מבני הזוג הינו שותף בשותפות או היה שותף בשותפות?

 6. האם יש ברשותך או ברשות בן/בת הזוג חברה משפחתית/חברת בית?

 7. האם אחד מבני הזוג משמש/ת נאמן בנאמנות, יוצר נאמנות או נהנה בנאמנות?

 8. האם לאחד מבני הזוג נכס או חשבון בנק או כספים המופקדים בחו"ל בצורה אחרת?

 9. האם לאחד מבני הזוג נכס בארץ או בחו"ל, (שלא צויין בסעיפים קודמים)?

 10. האם קיימת תלות בהכנסות בני הזוג? או האם בני הזוג עובדים ביחד?

 

נספח ב' – הנהלת החשבונות של העסק

 

 1. יש לצרף לחומר את הנהלת החשבונות והעתקי חשבוניות וקבלות אם לא נערכו או הופקו על ידי המשרד

 2. למי שריכבו משמש בעסקו יש לצרף רשיון רכב, ביטוחי רכב ומד – ק"מ סוף שנה

 3. רשימת מלאי לסוף שנה

 4. רשימת לקוחות סוף שנה

 

נספח ג' – זיכויים נוספים (רשימה לא מלאה)

 

 1. אשורים מתאימים על תשלומים  להנצחת זכרו  של חייל, נפגע פעולות איבה שהוא בן משפחה.

 2. אשור על מקום המגורים לתושב ישוב מזכה

 3. אישור שנתי על השתתפות בשותפות לחיפושי נפט

 4. אישורים על השקעה במניות של חברת מחקר ופתוח המצויה בשלב ה-Seed

 5. אישור על השקעה בהפקת סרט ( קולנוע, וידאו, טלויזיה )

 6. אישורים על סכומים ששולמו בעד השתתפות במימון מחקר מדעי

 7.