top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

חומרים מקצועיים

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

חומרים מקצועיים >> מס הכנסה >> מסמכים לצורך הכנת דו"ח שנתי למס הכנסה

רשימת מסמכים לצורך הכנת דו"ח שנתי למס הכנסה

על מנת לסייע לך בריכוז כל המסמכים הנדרשים לעריכת הדוח השנתי מצורפת רשימה מפורטת של מסמכים ופרטים הנדרשים להכנת הדוח השנתי. יש לקרוא את כל הסעיפים ולהתייחס באופן ספציפי לסעיפים הרלוונטיים אליכם על מנת לכלול בדוח השנתי את כל הנתונים המתבקשים על פי חוק, ובכדאי למצות את כל הטבות המס המגיעות לך.

הדו"ח השנתי הוא על ההכנסות של שני בני הזוג (נשואים, המקיימים משק בית משותף) ויש להגיש את האישורים והמסמכים עבור שני בני הזוג.

העברת חומרים למשרד

הדוחות השנתיים מוגשים באופן דיגיטלי מלא, כולל האסמכתאות והחתימה. כל מי שעדין אין לו קישור להעברת חומר סרוק מתבקש לפנות למשרד (אפשר גם בווטסאפ) ונשלח לו קישור להעברת האישורים והאסמכתאות. אפשר להעביר את החומר גם לקישור של הרגיל של העברת חומר להנהח"ש. במקרה זה נא להעביר את החומרים בקובץ zip כדי שנדע להפריד מהחומר השוטף

דגש חשוב לדו"ח 2021 - יש להעביר אישורים על מענקים שנתקבלו/הוחזרו בגין הקורונה (מכל מקור: מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד הכלכלה, מעו"ף, אחר)

אישורים לדוח שנתי1.jpg
 1. אצל אחדים ממשלמי הפנסיה והקצבאות טופס ה 106 מופיע בתחתית תלוש דצמבר

 2. מי שניהל את הנהלת החשבונות בעצמו (בעיקר עוסקים פטורים) יעביר את החומרים והאסמכתאות (חשבוניות/קבלות וכו) לצורך הכנת דוח רווח והפסד ע"י המשרד.

 3. אישורים על קבלת פיצויי פיטורין בטופס 161 חתום ומלא או אישורים מפקיד השומה בגין הפרישה על משיכה או פריסת פיצויים או יעוד לרצף.

 4. מתשלומים ששולמו לכם ונוכה מהם מס במקור יש לקבל מהמשלם אישור שנתי על ניכוי מס במקור שנוכה

 5. אישורים מביטוח לאומי ניתן להזמין דרך האתר של ביטוח באיזור האישי.

 6. בדוח יש לציין גם את ההכנסות הפטורות ממס הכנסה כגון: קצבאות פטורות מביטוח לאומי, דמי שכירות למגורים עד התקרה, קצבה מזכה, קצבת שאירים וכו

 7. הכנסות מהשכרת דירה למגורים יבחנו מהתאם למסלול הכדאי ביותר בכל שנה מחדש.

 8. מכירות הוניות של נכס עסקי יש לדווח ולשלם מקדמה כבר במהלך השנה תוך 30 ימים.

 9. אישור שנתי למס הכנסה עבור ביטוחי חיים, אכ"ע, פנסיה וק. השתלמות - נמצא בדוח השנתי המקוצר אותו אפשר למצוא באתר החברה

 10. בהתאם לרשימת הישובים המזכים לשנה זו.

 

 

בברכה,

 

בלייר רואי חשבון

 

 

 

נספחים – במידה והתשובה לאחד הסעיפים חיובית או שיש ספק, ציינו זאת או התקשרו להתיעץ

 

נספח א' - כללי

 

 

 1. האם אחד מבני הזוג קיבל במהלך שנת המס מקרוב משפחה או אחר מתנות/ירושות (לא מדובר על מתנות באירועים חגיגיים התואמות את האירוע)?

 2. האם יש נכס הרשום על ילדך שטרם מלאו לו 18?

 3. האם אתה או בן/בת זוגך בעלי מניות, אופציות או זכויות אחרות בחבר בני אדם/תאגיד תושב חוץ, נסחר או שאינו נסחר בבורסה בחו"ל?

 4. פרט האם אחד מבני הזוג מימש מניות או אופציות (שלא באמצעות בנק או ברוקר)?

 5. האם אחד מבני הזוג הינו שותף בשותפות או היה שותף בשותפות?

 6. האם יש ברשותך או ברשות בן/בת הזוג חברה משפחתית/חברת בית?

 7. האם אחד מבני הזוג משמש/ת נאמן בנאמנות, יוצר נאמנות או נהנה בנאמנות?

 8. האם לאחד מבני הזוג נכס או חשבון בנק או כספים המופקדים בחו"ל בצורה אחרת?

 9. האם לאחד מבני הזוג נכס בארץ או בחו"ל, (שלא צויין בסעיפים קודמים)?

 10. האם קיימת תלות בהכנסות בני הזוג? או האם בני הזוג עובדים ביחד?

 

נספח ב' – הנהלת החשבונות של העסק ואישורים שנתיים

 

 1. עוסקים פטורים ומי שהנהלת החשבונות לא נערכה במשרד יש לצרף את כל החומר להכנת דוח רווח והפסד שנתי

 2. למי שרכבו משמש בעסקו יש לצרף רישיון רכב, ביטוחי רכב ומד – ק"מ סוף שנה

 3. רשימת מלאי לסוף שנה

 4. רשימת לקוחות סוף שנה

 5. פירוט עמלות וריביות שנתי מחשבון הבנק של העסק (חשבון של העסק בלבד).

 6. משרד בייתי - עסק שעובד דרך קבע מהבית והבית בבעלותו - ניתן להכיר בהוצאות פחת באופן יחסי (להעביר הסכם רכישה). במידה ויש משכנתא על הבית ניתן יש להעביר אישור שנתי על הריביות ששולמו אותן ניתן להכיר כהוצאה באופן יחסי.

 

נספח ג' – זיכויים נוספים (רשימה לא מלאה)

 

 1. אשורים מתאימים על תשלומים  להנצחת זכרו  של חייל, נפגע פעולות איבה שהוא בן משפחה.

 2. אשור על מקום המגורים לתושב ישוב מזכה

 3. אישור שנתי על השתתפות בשותפות לחיפושי נפט

 4. אישורים על השקעה במניות של חברת מחקר ופתוח המצויה בשלב ה-Seed

 5. אישור על השקעה בהפקת סרט ( קולנוע, וידאו, טלויזיה )

 6. אישורים על סכומים ששולמו בעד השתתפות במימון מחקר מדעי

 

bottom of page