top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

חומרים מקצועיים

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

אסטרטגיית יציאה - קורונה 2020

30.3.2020

אולי הדבר החשוב ביותר לעשות כעת זה לשאול את עצמינו מהי אסטרטגיית היציאה של העסק מהמשבר? איך מניעים מחדש את העסק? בתוך כלכלה שלא תחזור להיות כפי שהייתה

שכיר ועובד מהבית - מגיע לך החזר מס

הוצאות מותרות לשכיר העובד מביתו

מה קורה עם ההוצאות "המשרדיות" שנגרמו  לשכיר שהפך את הבית למקום עבודתו? אילו הוצאות מותר לשכירים לנכות ממשכורתם ולחסוך מס? ואיך עושים את זה?

חישוב נפרד לבני זוג בעלי מקור הכנסה משותף

26/10/2015

התנאים לחישוב נפרד לבני זוג בעלי מקור הכנסה משותף בעקבות תיקון - 199

01/04/2015

סקירת חובות וזכויות של עובדת במשק בית (עוזרת, מטפלת, בייבי-סיטר)

03/01/2015

הוצאות מוכרות לעסק לצורכי מס הכנסה. הכללים והעקרונות להוצאות מוכרות לעסק מהבית כולל התרת קיזוז מע"מ תשומות.

01/01/2016

מדרגות מס הכנסה לשנת 2016 מיגיע אישית

כולל סכומי המס  לכל מדרגת מס

 

01/01/2016

הנתונים והסכומים לתאום הוצאות עסקיות מעודכנים לשנת המס 2016. 

Please reload

bottom of page