top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

סדרת הכלים הניהוליים

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

סדרת הכלים הניהוליים >> עושים סדר בחשבון

עושים סדר בחשבון - המדריך להתנהלות נכונה עם הבנק

מי שאין לו חשבון בנק שירים יד!

האם עסק יכול לוותר על עבודה עם הבנקים? כבר יש תחליפים לחלק מהפונקציות והפעולות שעד לפני זמן לא רב מידי היינו יכולים לקבל רק בבנק אבל בואו נודה על האמת: עסק לא יכול שלא לעבוד עם בנק . אז  האם אנחנו עדיין לקוח שבוי...כן? .... לא  ... !

היום כבר אפשר לקבל הלוואות חוץ בנקאיות, את ההשקעות אפשר לנהל  דרך בתי השקעות ואפילו אפשר לתת ולקבל הלוואות באופן ישיר כך שהכח של הבנק על העסק כבר אינו כמו שהיה פעם אולם גם באלטרנטיבות החוץ בנקאיות קיימת אותה שפה פיננסית שאנחנו, כצרכנים, צריכים להכיר         ולהבין איך הבנקאי שלנו חושב.

5 נקודות חשובות  על עמלות ועבודה שוטפת עם הבנק ועוד 5 נקודות חשובות על הלוואות ואשראי

רואה חשבון אהד בלייר  4.4.2022

עמלות ועבודה שוטפת עם הבנק

  1. הבנק הוא עסק שנותן לך שירותים ומרוויח ממך

  2. אלטרנטיבות צריך להכין מראש

  3. לעבוד עם יותר מבנק אחד

  4. תדרשו הנחה בעמלות

  5. גם הבנקים טועים

הלוואות ואשראי

​   6. הכר את הבנקאי ויותר נכון הכר לבנקאי את העסק

   7. לפגישה עם הבנקאי צריך להתכונן - שפה פיננסית​

​   8. אל תופתע ואל תפתיע את הבנקאי

   9. התאם את האובליגו והאשראי לצרכי העסק​

  10. ביטחונות

רוצים לקרוא עוד ולקבל טיפים חשובים להתנהלות נכונה עם בנקים? להורידו את המדריך

 

עושים סדר בחשבון.png
bottom of page