top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

חומרים מקצועיים

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

חומרים מקצועיים >> חשבוניות ישראל צעד אחר צעד

חשבוניות ישראל צעד אחר צעד

החל מה – 5.5.2024 חשבוניות שהמע"מ שלהן הינו 4,250 ₪ ומעלה (בסכום של 25,000 ₪ לפני מע"מ ומעלה) יהיו חייבות לקבל מספר הקצאה לחשבונית, אחרת מקבל החשבונית לא יוכל להתקזז על המע"מ הכלול בחשבונית.

  1. בחשבוניות שקיבלתם – שעולות על 25,000 ₪ יש לוודא שהחשבונית כוללת מספר הקצאה. אם קיבלתם מספר הקצאה ידני ניתן לבדוק באזור האישי שלכם ברשות המיסים שהמספר תואם את פרטי החשבונית שקיבלתם.

  2. בחשבוניות שאתם מוציאים – עם מע"מ גדול מ 4,250 ₪ יש לבדוק עם בית התוכנה של החשבוניות איך מחברים את המשתמש שלכם בשירותים הדיגיטליים של רשות המיסים לתוכנת החשבוניות כדי שלחשבונית יתווסף אוטומטית מספר ההקצאה.

רואה חשבון אהד בלייר  22.4.2024

הסבר בסיסי וקישורים חשובים לרישום, לבקשת הקצאה ידנית ולבדיקת מספר הקצאה שקיבלתי לחץ כאן

אז מה עושים?

  1. רישום לשירותים הדיגיטליים של רשת המיסים – יש להיכנס לאיזור האישי ברשות המיסים ולבצע רישום לשירותים הדיגיטליים.

לא מסובך, קחו כוס קפה ותראו את שלושת הסרטונים הבאים, ייקחו אתכם ביד שלב אחר שלב. סרטון שני רישום חברה שבבעלותכם (אפשר לשלוח אלינו את אישור ההסמכה החתום ע"י עורך דין) סרטון שלישי הסמכת מורשים לפעול בשמכם שלושת הסרטונים סה"כ 10 דק'.

בהתחלה זה לא ילך חלק! צפוי שבתקופה הקרובה יהיו תקלות רבות ועיכובים. אין מה לדאוג. ניתן להפיק ולבקש מספר הקצאה גם רטרואקטיבית, לאחר שהחשבונית הופקה (באופן ידני באזור האישי שלכם ברשות המיסים). 

מספר הקצאה לחשבונית עסקה - בעסקאות גדולות, עם ספק חדש ניתן לקבל אישור מראש כי החשבונית מס שייתן לכם כאשר תשלמו לו יקבלו מספר הקצאה וכך לא תסתכנו באי יכולת לקזז את המע"מ ששילמתם

אנחנו כאן ונמשיך לעדכן

 

חוק הקפאה והפחתה של דמי ההבראה – החוק עבר במהלך מרץ 2024 והרשות ותוכנות השכר עדיין מתארגנים על ההתאמות וההוראות. אנחנו נוציא עדכון על כך בקרוב.

 

bottom of page