top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

חומרים מקצועיים

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

חומרים מקצועיים >> מס הכנסה >> מסמכים לצורך הכנת דו"ח שנתי למס הכנסה 2022

רשימת מסמכים לצורך הכנת דו"ח שנתי למס הכנסה 2022

 • על מנת לסייע לך בריכוז המסמכים הנדרשים לעריכת הדוח השנתי מצורפת רשימה מפורטת של מסמכים ופרטים הנדרשים לצורך הגשת הדוח השנתי.

 • יש לקרוא את כל הסעיפים ולהתייחס באופן ספציפי לסעיפים הרלוונטיים אליכם על מנת לכלול בדוח השנתי את כל הנתונים הנדרשים על פי חוק, ובכדאי לקבל את כל הטבות המס המגיעות לך.

 • הדו"ח השנתי הוא על ההכנסות של שני בני הזוג (נשואים, המקיימים משק בית משותף) ויש להגיש את האישורים והמסמכים עבור שני בני הזוג וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים.

העברת חומרים למשרד

הדוחות השנתיים מוגשים באופן דיגיטלי מלא, כולל האסמכתאות והחתימה. לקוח שעדין אין לו קישור להעברת חומר סרוק / מצולם מתבקש לפנות למשרד (אפשר גם בווטסאפ) ונשלח לו קישור להעברת האישורים והאסמכתאות. אפשר להעביר את החומר גם לקישור הרגיל של העברת חומר להנהח"ש. במקרה זה נא להעביר את החומרים בקובץ zip כדי שנדע להפריד מהחומר השוטף.

 

אם אינך לקוח המשרד צור קשר בכדי שנסייע לך בהגשת הדוח: 03-5499099

מסמכים לדוח שנתי 12042022.png

 

בברכה,

 

בלייר רואי חשבון

 

 

 

נספחים – במידה והתשובה לאחד הסעיפים חיובית או שיש ספק, התקשרו להתיעץ!

 

כללי – נקודות לבדיקה

 1. האם יש נכס הרשום על ילדך שטרם מלאו לו 18?

 2. האם אחד מבני הזוג משמש/ת נאמן בנאמנות, יוצר נאמנות או נהנה בנאמנות?

 3. האם לאחד מבני הזוג  נכס או חשבון בנק או כספים המופקדים בחו"ל בצורה אחרת?

 4. האם לאחד מבני הזוג נכס בארץ או בחו"ל, (שלא צויין בסעיפים קודמים)?

 5. האם קיימת תלות בהכנסות בני הזוג? או האם בני הזוג עובדים ביחד?

 

נספח א' – הנהלת החשבונות של העסק

 1. יש לצרף לחומר את הנהלת החשבונות והעתקי חשבוניות וקבלות אם הנהלת החשבונות לא נערכה על ידי המשרד

 2. למי שריכבו משמש בעסקו יש לצרף רשיון רכב ומד – ק"מ סוף שנה

 3. רשימת מלאי לסוף שנה

 4. רשימת לקוחות סוף שנה

 

נספח ב' – זיכויים ופטורים נוספים

קיימים פטורים וזיכויים נוספים על הנזכר בטבלה, כגון:

 1. תשלומים  להנצחת זכרו  של חייל, נפגע פעולות איבה שהוא בן משפחה.

 2. השקעה על השתתפות בשותפות לחיפושי נפט או גז.

 3. השקעה במניות של חברת מחקר ופתוח המצויה בשלב ה-Seed

 4. השקעה בהפקת סרט ( קולנוע, וידאו, טלויזיה )

 5. סכומים ששולמו בעד השתתפות במימון מחקר מדעי

דברו איתנו על סכומים נוספים שקיבלתם ועל תשלומים ששילמתם לצורך בדיקת ההטבות

 

bottom of page