top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

חומרים מקצועיים >> מס הכנסה >> הוצאות מוכרות לעסק 2023

הוצאות מוכרות לעסק

הכלל - תנאי בסיסי הינו שההוצאה הוצאה לצורך ייצור ההכנסה, וכתנאי נוסף שכולה יצאה לצורך ייצור ההכנסה 

הוצאות מעורבות -  במידה ולא כל ההוצאה משמשת לייצור הכנסה, ויש גם "הנאה אישית" לצרכים פרטיים, ההוצאה הינה הוצאה מעורבת.

 

בהוצאות מעורבות יש להפריד בין החלק העסקי, שיוכר, לחלק הפרטי שלא יוכר. ישנן הוצאות מעורבות כמו רכב,סלולרי, כיבוד קל, נסיעות לחו"ל ועוד בהן ישנן תקנות ספציפיות המורות לנו מה החלק בו ניתן להכיר כהוצאה.

הוצאות מעורבות אחרות (להן אין תקנות ספציפיות) כמו משרד מהבית, בהם אנו יכולים לזהות את חלק ההוצאה העסקי נכיר כהוצאה רק את אותו החלק. לדוגמא בהוצאות משרד מהבית נכיר בהוצאות הרלוונטיות באופן יחסי למספר החדרים בבית.

 

הוצאות על ציוד ורכוש קבוע, שישמשו את העסק למשך מספר שנים יוכרו, עפ"י תקנות הפחת, לאורך מספר שנים לדוגמא: מחשב ומדפסת יופחתו על פני שלוש שנים כך שבכל שנה נכיר ב 33% מההוצאה.

 

הוצאות שאינן מוכרות - קנסות והוצאות בעלות אופי עונשי אינן מוכרות. הוצאות שלא ניתן לקבל בגינן חשבונית או קבלה, במקרה של גופים ממשלתיים, עמותות, חב' ביטוח ואחרים שאינם חייבים במעמ - יש להתיעץ עם משרדינו.

 

קיזוז מע"מ תשומות

כדי שנוכל לקזז מע"מ (קיזוז מע"מ=מע"מ תשומות) מהמע"מ שאנחנו משלמים (=מע"מ עסקאות) יש לקבל על ההוצאה חשבונית מס על שם העסק או העוסק. במקרים בהם על ההוצאה לא שולם מע"מ (ארנונה, ביטוח, תשלום על שירות חו"ל - גוגל, תשלום לעוסק פטור וכו) לא נוכל לקזז מע"מ כיוון שלא שולם מע"מ על ההוצאה.       

                       

ישנן הוצאות אשר תקנות מע"מ לא מתירות קיזוז מע"מ תשומות כמו רכישה/השכרה/ליסינג של רכבים פרטיים.       

במקרים של הוצאות מעורבות עפ"י רוב לא ניתן לקזז מע"מ למעט מקרים של הוצאות רכב וטלפון. לגבי שאר ההוצאות יש להתיעץ איתנו המע"מ ילקח עפ"י מבחן "עיקר השימוש" עסקי או פרטי. במקרה שרוב השימוש עסקי נקזז 67% מע"מ ששולם במקרה שחלק קטן מהשימוש הוא עסקי מקזז 25%.

הוצאות על משרד מהבית

מקובל להכיר בהוצאה לפי יחס החדרים (אחד חלקי מספר החדרים בבית) או לפי יחס שטחים ולא יותר מ 33%. הוצאות שניתן להכיר באופן יחסי: ארונה, ארנונה, חשמל, מים, ועד בית, ביטוחים, טלפון, אינטרנט, תיקונים ואחזקה, חומרי ניקוי וניקיון, גינון.

במידה והדירה בבעלות ניתן להכיר בהוצאות פחת  והוצאות ריבית על משכנתא (אם קיימת) - בהתאם לחלק היחסי. 

 

במידה והדירה מושכרת - ניתן להכיר בדמי השכירות רק במידה והמשכיר מציג אישור פטור מניכוי מס במקור ומשלם מס על דמי השכירות.

 

מצ"ב רשימה של הוצאות נפוצות. יש להתיעץ באופן ספציפי לכל עסק על ההוצאות הרלוונטיות לפי העסק והפעילות

 

פירוט והערות
אחוז למע"מ
אחוז למס הכנסה
סוג הוצאה
100%
100%
שכר עובדים
מע"מ בהתאם לסוג העוסק: מורשה / פטור
100%
100%
פרילנסרים וקבלני משנה
100%
100%
סחורה וחומרי גלם
משרד, מחסן, חנות
100%
100%
דמי שכירות
חשמל, מים, ארנונה, דמי ניהול / ועד בית, ביטוח, שמירה וניקיון, תיקונים, גינון
100%
100%
אחזקת משרד
מדיות כמו: גוגל, פייסבוק ואחרות הינן בחו"ל וללא מע"מ
100%
100%
פרסום, שיווק, קד"מ, יח"צ
תוכנות ואפליקציות, מנויים, אתרים, אחסון, שירותי תמיכה וניהול רשתות
100%
100%
מחשוב, תוכנות ושירות
ציוד משרדי, מכשירי כתיבה, צרכי משרד ואחר
100%
100%
משרדיות
הוצאות פחת
100%
100%
ריהוט משרדי וציוד לעסק
ביטוח עסק, צד ג', חבות מעבידים, אחריות מקצועית וכו
0
100%
ביטוחים
טלפון, אינטרנט, דואר ושירותים נילווים
100%
100%
תקשורת ודואר
25%/67%
50%
טלפון נייד
בעלויות יבוא / יצוא בהתאם לרשימון מהמכס
100%
100%
משלוחים, הובלות ושליחויות
כנסים, סדנאות, קואוצינג, קורסים מקצועיים
100%
100%
השתלמויות מקצועיות
מנוי לעיתון כלכלי או מקצועי, מנויים לספרות דיגיטלית
100%
100%
ספרות מקצועית
הנהלת חשבונות, ביקורת, הוצאות משפטיות, ייעוץ עסקי
100%
100%
שירותים מקצועיים
הנדרש לעסק ולעיסוק ושאינו יכול לשמש גם לשימוש אישי
100%
100%
ביגוד מקצועי
מע"מ במידה ויש חשבונית
100%
100%
אגרות ורשיונות
0
100%
חובות מסופקים ואבודים
הוצאה סבירה ובמקום העסק: שתיה חמה, שתיה קרה, עוגיות וכיוצא באלה, פירות וירקות העונה
100%
80%
כיבוד קל
פחת, דלק, חניות, רשיון רכב, ביטוחים, מבחן רישוי, תיקונים - מוסך, צמיגים, אביזרים לרכב
25%/67%
45%
הוצאות רכב
מוניות, תחבורה ציבורית, קורקינט חשמלי
100%
100%
הוצאות נסיעה
עמלות בנק וכרטיסי אשראי, ריבית והצמדה
0
100%
הוצאות מימון
עד 210 ש"ח לאדם לשנה
100%
100%
מתנות ללקוחות וספקים
עפ"י הסכומים המותרים
0
נסיעות לחו"ל לצורכי עבודה

מטרת אגרת מידע זו הינה להביא לידיעתכם מידע פיסקלי מעודכן בנושאי מס שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

 

 

בברכה,

 

בלייר רואי חשבון

        

 

bottom of page