top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

חומרים מקצועיים

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

חומרים מקצועיים >> מס הכנסה >> ערך נוסף מבזק לקוחות אוגוסט 2018

ערך נוסף - מבזק לקוחות אוגוסט 2018

"אבל בשנה שעברה הגשנו את הדו"ח השנתי בנובמבר..."

אז מתי מגישים את הדו"ח השנתי למס הכנסה? ומתי להביא את החומר? וקצת מאחורי הקלעים של משרדי רו"ח

המועד החוקי להגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה (ליחידים) הוא עד ל 31/5 בשנה העוקבת (בדר"כ מאריכים עד ל 30/6). כיוון שכל משרד נדרש להגיש כמות גדולה של דוחות, דבר שלא יאפשר לו להספיק ולהגישם עד ל 30/6, מס הכנסה מפרסם הסדר אורכות לרו"ח המייצגים נישומים ולפיו הגשת הדוחות מתפרסת לאורך השנה כך שבכל מועד רואה החשבון צריך להגיע למכסת הגשות מכלל הדו"חות שהוא נדרש להגיש. תאריכי ההסדר והאחוזים משתנים מעט משנה לשנה אולם לצורך הדגמה הסדר האורכות ליחידים של 2018 :

אי עמידה של רואה החשבון במכסה יגרום לכך שלא יוכל להמשיך לשלב הבא בהסדר וכל המיוצגים שהדו"ח שלהם טרם הוגש יקבלו קנסות! על כן אנחנו מבקשים להיערך מראש ולהביא את החומר כבר במהלך חודש מאי/יוני, גם אם הוא "ישכב" אצלינו על המדף תקופה מסויימת. דבר זה מאפשר לנו גמישות במקרה שהתחלנו להכין דו"ח ונתקלנו בבעיה שדורשת מהנישום (המיוצג) לאסוף עוד חומר או לספק אישורים נוספים לעשות זאת ללא לחץ ואנו בינתיים נגיש דו"ח של נישום אחר. בנוסף כדי לשמור על הגמישות אנחנו תמיד משתדלים להיות קצת מעל למכסה ולהגיש עוד כמה דו"חות.

מי שחייב בהגשת דו“ח רק מהסיבה שהינו העל מניות בחברה (תיקי מנהלים) צריך להגיש את הדו"ח עד ל 31/8 או עם הגשת הדו"ח של החברה (אם לא הוגשה עד ל 31/8) .

אז מי שעדיין לא העביר את החומר לדו"ח השנתי - זה הזמן!!!

דוחות אישיים 2017 - הרשימה המלאה של האישורים והמסמכים הדרושים לצורך הכנת הדו"חות נמצאת באתר  https://www.blaier.co.il/doh . במידה ויש לכם בעיה / שאלה צרו קשר ובסיום איסוף החומר נא העבירו אותו למשרדנו.

פירות וירקות העונה נוספו להגדרת ”כיבוד קל“

מס הכנסה מיישר קו עם התוכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים ומכיר בהוצאה על פירות וירקות העונה  כחלק מהוצאות העסק על כיבוד קל המוגש לאורחים ועובדים במקום העיסוק. הוצאות על כיבוד יוכרו בשיעור של 80%.

אז כמה אפשר לכלול בהוצאות?

גם תוספת זו צריכה לעמוד תחת העמידה בסעיף 17 לפקודת מס הכנסה: ”יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד“, מכאן שאין הכוונה שבדבר יחליף את ארוחת הבוקר או הצהרים אלא יחליף את העוגיות המוגשות לאורחים הבאים לפגישות או לעובדים בפינת הקפה והמפתח לשאלה כמה הוא סבירות. סבירות ההוצאה ביחס לאופי העסק, כמות העובדים, מספר הפגישות וכו

לקריאת החוזר לחץ כאן

סקר המנכ"לים של KPMG

מומלץ לקרוא - פעמים רבות הבעיות שעומדות בפני ארגונים גדולים די דומות בבסיסם לאלו של עסקים קטנים :

· מהן תחזיות הצמיחה לזמן הקצר - שלוש שנים מהיום?

· מהם האיומים המרכזיים הצפויים לעסק?

· איך תשפיע הטכנולוגיה על הצעת הערך של ארגונים?

· איך מתמודדים עם דור העתיד - המילניאלס?

לתקציר המנהלים בעברית לחץ כאן

סקר המנכ"לים של KPMG

 

 

        בברכה,

 

       בלייר רואי חשבון

אורכות 2017.png
bottom of page