top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

חומרים מקצועיים

פורטל המידע

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

חומרים מקצועיים >> מס הכנסה >> ערך נוסף מבזק לקוחות ספטמבר 2018

ערך נוסף - מבזק לקוחות ספטמבר 2018

צ'ק אפ שנתי לתשלומי המיסים

 

הרבעון השלישי כבר כמעט מאחורינו וזה זמן טוב לעצור לרגע ולבדוק איפה אנחנו עומדים בתשלומי המקדמות ביחס לרווח הצפוי לשנה.

 

עוד מעט מסתיים הרבעון השלישי של שנת 2018 וזה משאיר לנו מספיק זמן להסתכל על הרווח של העסק עד כה ולהעריך באופן טוב יותר (מתחילת שנת 2018) כיצד תסתיים השנה. בהתאם לכך נוכל לתקן את מקדמות המס בצורה נוחה ובפריסה עד סוף השנה, ללא הצמדות מיותרות ולא להכביד על התזרים. במידת הצורך נקטין את המקדמות. הזמן הנותר מאפשר לנו גם להשלים חשבוניות חסרות, לתכנן הוצאות ומהלכים אחרים לפני סוף שנת המס.

אתם מוזמנים לקבוע פגישה במשרדנו. אנו נכין את דוח הרווח והפסד המעודכן ואת המסים ששולמו ונוכל לקבל יחד החלטה משותפת. למי שקצר בזמן אפשר גם לקבוע גם שיחת טלפון!

מילה על ביטוח לאומי – גם את מקדמות ביטוח לאומי (לעצמאיים) צריך להתאים לרווח הצפוי. המנגנון קצת שונה אבל לעצמאיים, בשונה משכירים ופנסיונרים, החישוב נעשה לפי הרווח השנתי אותו מקבל ביטוח לאומי ממס הכנסה לאחר הגשת הדו"ח השנתי.

עם זאת, לצורך תשלום גמלאות מסויימות (כגון פגיעה בעבודה) המדד לשכר הוא המקדמות בלבד. גם אם היו גבוהות מהרווח הצפוי וגם אם היו נמוכות אין עדכון של הגמלה לרווח בפועל. ולכן חשוב להתאים את תשלום המקדמה לרווח הצפוי. 

תשלום ביטוח לאומי כשכיר אינו מכסה פגיעה כעצמאי (במהלך עבודה בעסק או בדרך אליו או ממנו) במידה והמבוטח גם שכיר וגם עצמאי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות

הבחירות לרשויות המקומיות יתקיימו ב- 30 באוקטובר 2018 (כ"א בחשוון תשע"ט).

בהתאם לסעיף 97ב לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), יום הבחירות הכלליות יהיה יום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות וכן לגבי עובדים הרשומים בפנקס בוחרים של רשויות מקומיות כאמור, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון. שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים (כפי שיפרסם שר הפנים) יפעלו כסדרם.

על פי סעיף 97ב(ג) לחוק, עובד שלא עבד ביום השבתון יהיה זכאי לשכרו הרגיל, אם עבד אצל המעסיק 14 ימים רצופים לפחות סמוך ליום הבחירות הכלליות. מרבית העובדים זכאים ליום שבתון ולא ניתן לחייבם לבוא לעבודה ביום זה. עם זאת, מעסיק רשאי לאפשר לעובדיו (אך לא לחייבם) לעבוד ביום הבחירות.

לא קיימת בחוק הוראה מפורשת וברורה בעניין עובדים אשר עבדו ביום הבחירות, אך העמדה הרווחת היא שיש לשלם לעובדים אלו שכר בשיעור של 200% וזאת בהתאם לפסיקת בית הדין האזורי לעבודה, חוזר התאחדות התעשיינים, הוראות התקשי"ר לגבי עובדי מדינה והנחיות יו"ר הבחירות בעבר (השופט תאודור אור).

 

 

זקיפת שווי שימוש ברכב לעובד – כלל משפטי שלא ניתן לסטות ממנו

 

בפעם החמישית קובע בית המשפט כי תקנות שווי השימוש ברכב הינן כלל משפטי מחייב ולא ניתן לראות בהם חזקה הניתנת לסטירה.

 

לאחרונה פורסם פסק דין של בית המשפט המחוזי, אשר דן באופן קביעת שווי ההטבה בגין שימוש ברכב שהועמד לרשות עובדי החברה, וביניהם רופאים וטרינרים, הנדרשים לזמינות ולכוננות לאחר שעות העבודה. סוגיה זו נידונה בעבר בארבעה פסקי דין שונים, למשל בעניין עובדי חברת מעליות אשר גם הם נדרשו לזמינות ולכוננות מעבר לשעות העבודה. בדומה לפסקי הדין הקודמים, גם בפסק דין זה נדחתה טענת החברה לזקוף שווי רכב לעובד בהתאם לתוכנת SAVE TAX ונקבע כי לא ניתן לסטות ממתכונת החישוב הקבועה בתקנות שווי השימוש של מס הכנסה. במסגרת פסק הדין, אף ניטל על החברה קנס על אי ניכוי לפי הוראות סעיף 191א לפקודה. אם כך, נראה כי השינוי יכול ויגיע רק באמצעות תיקון חקיקה. נציין כי בשנה האחרונה מתקיימים דיונים רבים בוועדת הכספים של הכנסת בניסיון לעדכן את נוסחת זקיפת שווי השימוש ברכב צמוד תוך הפחתת גובה האחוז המוכפל בערך הרכב (כיום עומד על 2.48%).

 

אשר על כן ולאור פסקי הדין הרבים יש להקפיד על זקיפת שווי רכב לעובד בהתאם לתקנות ולכללים שנקבעו גם בקשר לרכבי מאגר ולהקפיד בנושא רכבים תפעוליים שבסיום יום העבודה נשארים בחצרי העסק בתנאי שאינו בית מגוריו של בעלי העסק.

 

קריאת פסק הדין

 

 

 

        בברכה,

 

       בלייר רואי חשבון

שנה טובה 3.png
bottom of page