top of page
בלייר רואי חשבון
איתך בהחלטות ולאורך כל הדרך!

חומרים מקצועיים

פורטל המידע

עדכוני מס I בלייר אהד רו"ח

"ידע אינו מה שאתה זוכר או אפילו מה שאתה יודע.

זו היכולת להבדיל בין מה שאתה יודע למה שאתה לא יודע"

א. פראנס

 

חומרים מקצועיים >> מס הכנסה >> עדכוני מס ינואר 2017

עדכוני מס - ינואר 2017

לקוחות וחברים יקרים,

 

אנו עומדים בפתחה של שנת עבודה חדשה. אני מקווה כי שנת 2016 היתה מוצלחת ומאחל לכם כי שנת העבודה 2017 תהיה פוריה ומוצלחת אף יותר.

שנת 2017 נפתחת בסימן של שינויי חקיקה רבים:

 

  1. שינויים בשיעורי המס ליחידים וחברות

  2. פנסיה חובה לעצמאיים

  3. מיסוי פיצויי פיטורין, כבר בעת ההפרשה. מיסוי פנסיה

  4. מס ריבוי דירות (מס דירה שלישית)

  5. מיסוי חברות ארנק

  6. חוק עידוד השקעות הון

  7. נק' זיכוי על לימודי מקצוע

  8. עליית מס על הימורים והגרלות

  9. ועוד

 

  1. שינויים בשיעורי המס ליחידים ולחברות

בשנת 2017 חלים שינויים במדרגות המס ובשיעורי המס, השינוי לא ישפיע באופן מהותי על חבות המס. מס הייסף עולה מ 2% ל 3% וחשוב לציין כי על אף שהמס השולי, בתוספת מס הייסף, נשאר 50% כמו בשנת 2016 , מדרגת המס למס הייסף תחל ב 640 אש"ח במקום ב 800 אש"ח ב 2016 ומס זה חל על כל הכנסתו של אדם מכל מקור שהוא, ולכן ישפיע גם על הכנסות שאינן מיגיע אישית כמו דיבידנד, ריבית, שכ"ד וכו'

 

 

 

השינוי בחבות המס בין השנים לפי הכנסה שנתית

 

 

 

 

 

מס החברות, שעמד בשנת 2016 על 25% ירד בשנת 2017 ל 24% ובשנת 2018 ל 23%. אך המקביל לזה יש לקחת בחשבון את עליית מס הייסף ל 3% כך שבעל מניות מהותי (מעל 10%) ישלם על הדיבידנד 30% מס ועוד 3% נוספים במידה וסך הכנסתו עוברת את ה 640 אש"ח מכל המקורות. 

  

פנסיית חובה לעצמאיים

החל משנת 2017 חייב כל עצמאי להפקיד לפנסיה (קופת גמל לקצבה) מהכנסות החייבת בקצבה 4.45% עד למחצית השכר הממוצע במשק ו 12.55% ממחצית השכר הממוצע עד לשכר הממוצע.

מי חייב? עצמאי שגילו מעל 21 ופחות מ 55 שנים ביום כניסת החוק.

 

 

במקביל יקבלו העצמאיים את ההטבות הבאות:

א. דמי הביטוח לאומי שמשלם עצמאי יקטנו ל 2.87% עד 60% השכר הממוצע המקום 6.72% בשנת 2016 ויעלו ל 12.83% במקום 11.23% על החלק שמעל 60% השכר הממוצע ועד התקרה

 

 

ב. הטבת המס המקסימלית לעצמאיים על הפקדה לחסכון פנסיוני תעלה ב0.5% נוסף

ג. הגדלה של הסכום המוכר בהפקדה לקרן השתלמות לעצמאיים. יוכרו הפקדה של עד 4.5% מההכנסה החייבת או עד לתקרה ( ללא הפחתת 2.5% מההכנסה החייבת, שעליהם לא התקבלה ההטבה(

ד. אפשרות למשיכת עד שליש מהכספים שהופקדו במקרה של סגירת העסק.

מיסוי פנסיה ופיצויי פיטורין

הפרשה לפיצויים העולה על 32,000 ₪ בשנה תהיה הכנסה חייבת במס בעת התשלום לקופת הגמל.

רצף קצבה אוטומטי (האומנם(

עובד לפרש מעבודתו ולא הודיע לרשות המיסים מה בכוונתו לעשות עם הפיצויים העומדים לזכותו בקופות הגמל (בהתאם לטופס 161 שקיבל ממעסיקו) והפיצויים המגיעים לו מכל קופות הגמל אינם עולים על 360,000 ש"ח או על תקרת הפיצויים כפול שנות העבודה , כגבוה מבניהם, יראו את הפיצויים כאילו העובד ייעד אותם לתשלום קצבה בעתיד (רצף קצבה) אלא אם הודיע אחרת.

זה הוא סעיף מבורך אך בעייתי! הסעיף מבוסס על כך שהמעביד ידווח את הפרישה (ואת טופס ה 161) למס הכנסה, מה שלא קורה פעמים רבות ובעיקר על החלטה אוטומטית המתעלמת מגורמים רבים נוספים הקשורים בעובד באופן ספציפי.

כך שזה עדיף על המצב הקודם אך עדיין ממולץ בחום לבוא ולהתייעץ לפני פרישה או אחריה לפני שניגשים לפקיד השומה

מה עושים עם הפנסיה והפיצויים לפני פרישה או מעבר עבודה ב 2017?

מבקשים מהמעסיק את טופס ה 161 ואת שלושת תלושי השכר האחרונים ובאים להתייעץ

מס ריבוי דירות

אביא פה נקודות עיקריות מהחוק - מי שהדבר רלוונטי שיפנה אלי באופן אישי לבחינת הנושא באופן מעמיק

א. מי חייב - יחיד שהוא בעלים של מספר דירות מגורים ששיעור הבעלות שלו בהם הוא 249% או יותר. על חלק משנת מס ישולם המס באופן יחסי

    דירת מגורים - דירה או חלק מדירה, בישראל, שבנייתה הושלמה ומיועדת למגורים (עפ"י טיבה או התוכניות החלות עליה) או שמשמשת למגורים.

ב. המס  - ישולם על כל דירת מגורים בבעלות החייב (כולל בן/בת הזוג וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים - חזקת התא המשפחתי. במקרה זה מדובר בחזקה חלוטה ולא ניתן יהיה לטעון להפרדה רכושית בהסכם ממון) למעט 2 דירות לפי בחירתו ישולם 1% מה"סכום הקובע" ולא יותר מ 18,000 ₪ לכל דירה (אם מוחזקת חלק מדירה המס יהיה יחסי לחלק המוחזק).

הסכום הקובע הינו מבטא את שווי הדירה וממנו ייגזר המס. הסכום הקובע לוקח בחשבון פרמטרים של שטח הדירה, ערך חברתית כלכלי וערך פריפריאליות

חייב במס שצירוף הסכום הקובע של כל דירות ההשקעה שבבעלותו (כל הדירות בבעלותו למעט דירה אחת  בעלת הערך הגבוה ביותר) הוא נמוך מ 1,150,000 ₪ יהיה פטור מהמס.

במידה והסכום גדול מ 1,150,000 וקטן מ 1,400,000 ₪ המס יחול באופן יחסי ומתואם (עפ"י נוסחה בחוק)

נק' נוספות:

-  דירת מגורים שפוצלה כדין תחשב לדירה אחת [דירה שפוצלה שלא כדין תחשב למספר הדירות שבה]

-  דירת מגורים שהתקבלה בירושה לא תספר כדירת מגורים לצורך החוק בשנה הראשונה שלאחר פטירת המוריש, במידה ולא הושכרה בשנה זו.

-  ישנם סייגים נוספים בחוק פחות רלוונטיים כרגע

 

במידה וישנם נושאים שנוגעים לכם אתם מוזמנים ליצור קשר ולקבל פרטים נוספים

 

 

בברכת שנת עבודה מוצלחת

אהד בלייר, רו"ח

                               

 

השינוי בחבות המס בין השנים
מדרגות המס
פנסיה חובה לעצמאיים
ביטוח לאומי
bottom of page